Maakt beleving van beperkingen tastbaar met Virtual Reality

Leslokaal met leerlingen zoals het er in de Virtual Reality simulatie uitziet.

Stichting Belevenderwijs Nederland

Belevenderwijs zet technologie (en in het bijzonder Virtual Reality) in om de beleving van beperkingen tastbaar en invoelbaar te maken. Zo wordt begrip, inzicht en kennis over beperkingen overdraagbaar, en daardoor de omgang met elkaar effectiever en prettiger.

Naast ondersteuning van het onderwijs (kennis en kunde van leerkrachten) richt Belevenderwijs zich op professionals en anderen die werken met en voor mensen met een beperking.

Stichting Belevenderwijs Nederland is in augustus 2021 opgericht door Stichting GIPS Spelen & Leren en VR Lab B.V. naar aanleiding van de doorontwikkeling van Beleef(d) Autisme.

Meer over stichting Belevenderwijs.

Logo stichting Gips Spelen & Leren

Stichting Gips Spelen & Leren is initiatiefnemer van Beleef(d) Autisme.

Wanneer je ervoor zorgt dat mensen een reëel beeld hebben van gehandicapten, zal de integratie van mensen met een beperking in de maatschappij beter verlopen. Stichting GIPS S&L werkt aan een juiste beeldvorming over gehandicapten bij kinderen. Ze richten zich primair op kinderen omdat zij de nieuwe generatie zijn en de jeugd heeft de toekomst.


Beleef(d) Autisme

Het eerste initiatief van Belevenderwijs is Beleef(d) Autisme. Dit uitgebreide lespakket heeft als doel om docenten in het primair en voortgezet onderwijs te voorzien van kennis en hulpmiddelen om beter om te gaan met leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) in de klas. Het begrip voor deze leerlingen groeit daarmee. Voor de leerlingen met ASS leidt het tot meer rust en minder frustratie.

Het uitgebreide lespakket biedt:

  • Een Virtual Reality (VR) simulatie waarmee docenten diverse situaties zelf kunnen ervaren zoals leerlingen met ASS die zouden kunnen ervaren
  • Training door een ervaren docent
  • Een praktijkgerichte cursusmap

Docenten krijgen onder deskundige begeleiding en in samenspraak met collega’s antwoorden op (hulp)vragen. Door zelf te ervaren wat autisme inhoudt en daarna te leren hoe – soms eenvoudige – tips al tot succes bij leerkracht én leerling kunnen leiden, reiken wij hen een helpende hand.

Klik op de afbeelding voor alle informatie over Beleef(d) Autisme.
Logo van Beleef en Beleefd Autisme

Virtual Reality creëert een levensechte omgeving, waarin ervaringen en gedrag kunnen worden nagebootst. De beleving is zó echt dat niemand hierbij onbewogen blijft!

Alle informatie hierover is te vinden op: Beleef(d) Autisme