Lerares met VR-bril in de virtuele klas van VR-toepassing Beleef(d) Autisme header preview

Beleef(d) Autisme

Beleefd Autisme is een complete, maar compacte cursus met als doel om docenten in het primair onderwijs te voorzien van kennis en hulpmiddelen om beter om te gaan met leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) in de klas. Het begrip voor deze leerlingen groeit daarmee. Voor de leerlingen met ASS leidt het tot meer rust en minder frustratie.

De naam Beleef(d) Autisme heeft een dubbele betekenis:

 • Mensen ervaren kinderen/volwassenen met autisme niet altijd als beleefd. Deze veronderstelling is niet (altijd) juist: ze geven oprecht weer wat zij denken, en vanuit dit standpunt zijn zij beleefd.
 • Beleef zelf hoe iemand met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) een situatie ervaart met behulp van Virtual Reality. Voel de onzekerheid, angst, boosheid, verwarring van de autist.
Klaslokaal met de juf voor het bord maar de leerling met ASS helemaal afgeleid door de klok boven haar hoofd.
Leerling met ASS helemaal afgeleid door de klok.

Wat als wij niet dezelfde taal spreken?

Communicatie is de basis voor wederzijds begrip en acceptatie. Het is een proces van informatie-uitwisseling dat plaatsvindt middels een stappenplan. Als de inhoud of het doel van de communicatie, verbaal en non-verbaal, niet helder is, dan is er geen wederzijds begrip.

Een hond kwispelt omdat hij blij is, de kat zwaait met zijn staart omdat hij boos is.

Een persoon met ASS communiceert en reageert anders. Als je elkaar toch begrijpt zorgt dat voor acceptatie en veiligheid. 

Leren door te ervaren

Met behulp van Virtual Reality laten wij de ander ervaren hoe iemand met ASS communiceert, dingen ervaart, hoe een boodschap binnenkomt. Door in de VR-beleving te stappen ervaren we hoe de ander denkt, reageert, voelt. De VR simulatie is ontwikkeld om autisme “levensecht” te maken.

De Virtual Reality bril plaatst u in een lessituatie. De virtuele leerkracht geeft de leerlingen, waaronder u – in de rol van leerling met autisme – een opdracht. Ervaar de verwarring van de leerling met autisme: rumoer, licht, onduidelijkheid, interactie.

Leerkracht zit met VR-bril als leerling in de virtuele klas.

Ontstaat er bij u al iets van begrip? Met uw collega’s bespreekt u wat u heeft ervaren:

 • Wat viel u op?
 • Herkent u situaties?
 • Welke vragen roept de beleving bij u op?

We helpen u antwoorden te vinden.

Waarom Beleef(d) Autisme?

Stichting Belevenderwijs koos voor autisme als eerste thema. Vanuit het onderwijs bereikten ons vragen naar praktische hulp aan kinderen “met een rugzakje”. Eén item sprong eruit: autisme.

We ontwikkelden een pilot in 2019, die als proef werd aangeboden aan ca. 200 deelnemers. De resultaten van de pilot waren dusdanig, dat we het aandurfden een completere versie te ontwikkelen vanaf medio 2021. Deze VR-toepassing is nu klaar, het bijbehorend interactieve lespakket is opgesteld.

In het schooljaar 2022-2023 zijn we met de eerste cursussen gestart!

Volg ons om te zien hoe het nu gaat:

LinkedIn icoontje, met link naar Beleefd Autisme op LinkedIn.
Facebook icoontje, met link naar Beleefd Autisme op Facebook.
Instagram icoontje, met link naar Beleefd Autisme op Instagram.

Goed om te weten

Beleef(d) Autisme in het kort:

 • Unieke virtual reality beleving van 10 minuten
 • Inzicht, begrip, handvaten en tools m.b.t. autisme, uit het speciaal onderwijs ook moeiteloos geschikt gemaakt voor primair onderwijs
 • Cursusboek en extra ondersteunend boek met vrij kopieerbare werkbladen
 • 2 dagdelen, 8 personen per cursus
 • Ook leerlingen zonder autisme profiteren mee
 • Cursuslocatie: op school (of in overleg elders)
 • Beperkte aanpassingen en investeringen in klassenmanagement

Even voorproeven?

Bekijk de afbeeldingen en video hieronder om een voorproefje te krijgen van de Virtual Reality simulatie. We merken hier wel bij op dat ‘platte’ beelden bekijken van een interactieve 3D ervaring slechts een beperkte indruk geeft. Bij Virtual Reality staat beleven en ondergedompeld zijn voorop. Juist daarom kozen we voor het instrument VR. Eenzelfde beleving is met foto’s en videos simpelweg niet te bereiken!

Filmpje uit de VR-toepassing: leslokaal met leerlingen en geroezemoes

De ontwikkeling van de Virtual Reality toepassing Beleef(d) Autisme is mogelijk gemaakt door Stichting IT Projecten (StITPro). Zonder hun genereuze subsidie hadden we Beleef(d) Autisme niet kunnen realiseren.