Maakt beleving van beperkingen tastbaar met Virtual Reality

Over de stichting

De Stichting Belevenderwijs Nederland is in augustus 2021 opgericht. Directe aanleiding voor de oprichting was de wens van Stichting GIPS Spelen&Leren en VR Lab B.V. om ontwikkeling, uitrol en toekomst van Beleef(d) Autisme te borgen. Hiermee staat Belevenderwijs formeel ook los van Stichting GIPS S&L en VR Lab B.V. Uiteraard zijn beide organisaties gecommitteerd aan en zeer betrokken bij Belevenderwijs.

Historie

Stichting GIPS Spelen & Leren is initiatiefnemer van het idee om virtual reality in te schakelen bij de beleving van handicaps. Bij de GIPS S&L laten mensen met een handicap laten al meer dan 30 jaar kinderen op (basis)scholen ervaren wat het betekent met een beperking te leven. Zij werken als vrijwilliger bij GIPS S&L en bezoeken jaarlijks zo’n 5000 kinderen met hun programma.

De ervaring is in de visie van GIPS S&L de basis voor begrip en kennis: pas als je weet hoe het voelt weet je hoe je soepeler met mensen met een beperking om kunt gaan. Dit idee lag en ligt dan ook ten grondslag aan Beleef(d) Autisme. Toen virtual reality in opkomst was ontstond het idee om virtual reality in te zetten voor het beleven van autisme. Daar gaat het project Beleef(d) Autisme over.

In 2017 werd door GIPS S&L contact gelegd met VR Lab B.V. om haar ideeën over de inzet van virtual reality te bespreken. Dat leidde in 2019 tot de realisatie van een proof of concept van de Beleef(d) Autisme VR beleving. Nadat deze succesvol met vele proefpersonen is getest besloten GIPS S&L en VR Lab om een volledige bruikbare versie van de VR beleving te maken die echt ingezet kan worden in een training. Om dit omvangrijke traject te kunnen organiseren en sturen is door GIPS S&L en VR Lab besloten een aparte stichting op te richten, de Stichting Belevenderwijs Nederland. Naast de VR beleving moest moest ook een volledig lesprogramma en -materiaal ontwikkeld worden.

Logo van VR Lab

VR Lab is in 2017 opgericht met als doel om samen met klanten innovatieve toepassingen van virtual reality te verkennen.

VR Lab heeft een breed klantenbestand, met o.a. organisaties in de medische sector, overheid, onderwijs en creatieve sector.

Op dit moment richt VR Lab zich op het ontwikkelen van standaardsoftware. Haar eerste product is een reanimatietraining, Virtual Life Support.

De ontwikkeling van de 1.0 versie van Beleef(d) Autisme nam ongeveer een jaar in beslag en in augustus 2022 werd de eerste versie door VR Lab aan Belevenderwijs opgeleverd. In diezelfde periode is ook het lesmateriaal ontwikkeld en vanaf september 2022 is Belevenderwijs dan ook klaar om de cursussen te gaan geven.


Statutaire doelstelling

Stichting Belevenderwijs Nederland heeft ten doel het inzetten van technologie om de beleving van beperkingen tastbaar te maken. Dit teneinde begrip, inzicht en kennis over beperkingen overdraagbaar te maken zodat omgang met elkaar effectiever en prettiger verloopt. Naast versterking van het onderwijs (kennis en kunde van onderwijzers, leerkrachten en docenten) richt de stichting zich op professionals en andere personen die in contact komen of werken met en voor mensen met een beperking.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting ontwikkelt en laat technologie en trainingsmateriaal ontwikkelen in het kader van de doelstelling. Het eerste jaar van de stichting stond in het teken van de ontwikkeling van de eerste module, Beleef(d) Autisme, welke als doel heeft om docenten in het primair en voortgezet onderwijs te voorzien van kennis om beter om te gaan met leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) in de klas.

De stichting gaat die trainingen zelf geven of laat die trainingen geven door ervaren instructeurs. Doelgroepen zijn in eerste instantie docenten in het primair en voortgezet onderwijs. De training zullen tegen een vergoeding gegeven worden.

De stichting gaat de trainingen in licentie geven (tegen een vergoeding) aan derden die de trainingen vervolgens zelf kunnen verzorgen.

Bestuur

Voorzitter: LJM Pillich (ad interim)

Secretaris & Penningmeester: ASWM Pillich

Algemeen bestuurslid: JMM Diederen